خیمه-|-پایگاه-اطلاع-رسانی-هیئت-رایة-العباس-(ع)---قم---رهپویان-راه-شهدای-مدافع-حرم
:تلفن 9127596357
:موبایل 9196492308
:نشانی قم.30متری کلهری.کوی28.خیمة العباس علیه سلام